Dzięki uprzejmości naszego sąsiada Marcina Deckert, możemy podziwiać tak piękne widoki !! 

11/01/2018