ZMODYFIKOWANY MASTER PLAN

11/05/2011

"Na golfa wkrótce do Trzaskowa." Zapraszamy do lektury artykułu w Głosie Wielkopolskim

10/05/2011

Zarząd POSNANIA GOLF CLUB Sp.z o.o. przekazał przedstawicielom Gminy Czerwonak szczegółowe informacje dotyczące zmodyfikowanego Master Planu.

09/05/2011

Projektant pola golfowego Thomas Himmel po kilku miesiącach pracy przedstawił ostateczną wersję Master Planu, który został zaakceptowany przez Zarząd POSNANIA GOLF CLUB Sp.z o.o.

07/05/2011

Projektant pola golfowego Thomas Himmel, który wizytował w ostatnim czasie w Poznaniu, otrzymał nowe wytyczne dotyczące przeorganizowania projektu pola golfowego, tak by był zgodny z nowo obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze...

07/03/2011

Na stronie Urzędu Gminy Czerwonak pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczącej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzaskowo. www.czerwonak.pl Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w po...

28/02/2011

Zgodnie z informacją na stronie Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, do dnia 8 lutego, można było składać oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzaskowo ( kontynuacja procedury). Będziemy informować o postępach p...

08/02/2011

Dnia 16 września 2010 roku Radni Gminy Czerwonak uchwalili, długo (3 lata) przez spółkę Posnania Golf Club oczekiwane, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru całej Gminy, co jest jednym z wielu zobowiązań Gminy wobec w...

16/09/2010

Już ponad dwa lata minęły od podjęcia uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonak oraz przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla naszego terenu w Trzaskow...

12/08/2009

1 35 36 37